Hỏi đáp

Tại sao phải công bố nội dung Đăng ký kinh doanh?

Trả lời: Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 có quyđịnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại báo viết hoặc báo điện tử trong ba sốliên tiếp với nội dung:a) Ngành, nghề kinh doanh;b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần Việc quy định doanh nghiệp phải đăng báo nhằm công bố công khai nộidung đăng ký kinh doanh cho toàn xã hội biết, tạo nên cơ chế giám sát công khaicủa toàn xã hội đối với doanh nghiệp, đồng thời là một sự quảng cáo sơ bộ cho sựra đời của một doanh nghiệp.

IPIC Group

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp với giá thành rẻ nhất so với những gì Bạn nhận được.

Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo đúng luật và đem lại lợi ích cho các chủ đầu tư, người lao động và nhà nước