Hỏi đáp

Cán bộ, công chức, viên chức có bị pháp luật cấm mua cổ phần, phần vốn góp không?

Khoản 3 Điều 18 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.Điều 20 Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định Những việc khác cán bộ, công chức không được làm : "Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền."Đối chiều quy định tại khoản 2 Điều 37 luật phòng chống tham nhũng, những điều cán bộ, công chức không được làm: " Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. như vậy, theo quy định của pháp luật chỉ những cán bộ công chức là người đứng đầu cơ quan mới không được mua cổ phần, phần vốn góp. Còn những người còn lại thì không bị cấm.

IPIC Group

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp với giá thành rẻ nhất so với những gì Bạn nhận được.

Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo đúng luật và đem lại lợi ích cho các chủ đầu tư, người lao động và nhà nước